Masz pojazd? Musisz mieć przegląd techniczny

20 lutego 2020

Masz pojazd? Musisz mieć przegląd techniczny


Posiadacz samochodu lub np. motocykla bierze na siebie odpowiedzialność za spełnienie szeregu wymogów, pozwalających na pełnoprawne poruszanie się pojazdem po drogach. Jednym z obowiązków jest właśnie dokonywanie przeglądu technicznego. 

Jest on zespołem czynności weryfikujących stan pojazdu w celu dopuszczenia go do ruchu drogowego. Przegląd techniczny przeprowadza się w uprawnionej stacji kontroli pojazdów. Procedura przeglądu obejmuje szereg badań ukierunkowanych na wykrycie usterek zagrażających bezpieczeństwu poruszania się pojazdu. W przypadku stwierdzenia takich niesprawności diagnosta może zatrzymać dowód rejestracyjny samochodu i nakazać usunięcie nieprawidłowości maksymalnie w ciągu 14 dni. Po naprawie należy ponownie skontrolować stan pojazdu w celu odzyskania dowodu rejestracyjnego z wydziału komunikacji. Kara za brak ważnego przeglądu to mandat w wysokości 500 zł.

Przegląd techniczny – nie zawsze co roku

W przypadku nowych samochodów o masie do 3,5 tony oraz motocykli badanie techniczne inaczej przegląd rejestracyjny trzeba wykonać przed upływem 3 lat od momentu pierwszej rejestracji. Następny przegląd diagnostyczny należy przeprowadzić przed upływem 5 lat, ale najpóźniej w ciągu 2 lat od poprzedniego badania technicznego. Posiadacze samochodów starszych niż 5 lat są już zobowiązani do corocznego badania techniczne raz w roku.

Auta o statusie zabytkowych bada się tylko przed rejestracją, o ile nie są wykorzystywane do transportu w celach zarobkowych.

Jest też grupa pojazdów, które wymagają skontrolowania przez uprawnionego diagnostę co roku, bez względu na to, ile mają lat. Do tej kategorii zalicza się: samochody wyposażone w instalację gazową, samochody służące do nauki jazdy i egzaminów, pojazdy specjalne (np. do przewozu towarów niebezpiecznych lub transportu ludzi), a także pojazdy uprzywilejowane oraz samodzielnie zbudowane.

Co ważne, mimo ważnego przeglądu technicznego, do ponownego wykonania badania diagnostycznego może nas nakłonić funkcjonariusz służb kontroli ruchu drogowego lub starostwo powiatowe w przypadku domniemania, że pojazd stanowi zagrożenie w ruchu drogowym, powoduje nadmierne zanieczyszczenie albo brał udział w wypadku, w wyniku którego jest niesprawny.

Trzy etapy przeglądu technicznego

Przed rozpoczęciem przeglądu trzeba za niego zapłacić oraz okazać dowód rejestracyjny, ewentualnie kartę pojazdu lub pozwolenie czasowe. Bez dokumentu diagnosta nie wykona badania. Każdorazowo procedura badania technicznego obejmuje trzy obligatoryjne fazy. Po pierwsze, identyfikację pojazdu na podstawienie numeru VIN na tabliczce znamionowej i w dowodzie rejestracyjnym oraz w miejscu trwale umieszczonym na pojeździe. Po drugie, weryfikację funkcjonowania układów i podzespołów pojazdu pod kątem zarówno bezpieczeństwa, jak i wpływu na środowisko. Po trzecie, sprawdzenie dodatkowego wyposażenia (co dotyczy m.in. pojazdów z instalacjami LPG oraz CNG). Co istotne, przegląd techniczny wiąże się również ze spisaniem przez diagnostę przebiegu pojazdu.

Podczas badania diagnosta szczególną uwagę zwraca na:

  • układ kierowniczy — ewentualne luzy, stan drążków kierowniczych,
  • układ hamulcowy — badanie hamowania, sprawdzenie stanu hamulca awaryjnego,
  • układ wydechowy — głośność,
  • oświetlenie — działanie reflektorów, wykrycie ewentualnych usterek, regulacja ustawień świateł,
  • nadwozie — stan elementów nośnych w samochodzie, progów, ram, a także szyb,
  • zawieszenie — potencjalne luzy elementów metalowo-gumowych,
  • silnik – ewentualne wycieki, pomiar emisji szkodliwych związków,
  • elementy bezpieczeństwa, w które jest wyposażone auto – działanie pasów bezpieczeństwa,
  • obowiązkowe elementy wyposażenia – gaśnica, trójkąt ostrzegawczy,
  • stan ogumienia – diagnosta ma obowiązek sprawdzić zużycie opon.

Bez względu na rezultat przeglądu kwota ta nie zostanie zwrócona, bowiem opłata jest pobierana jako należność za badanie, a nie za jego wynik. Co więcej, wykryte usterki, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego, są wpisywane do bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. W efekcie nie ma możliwości podjęcia próby uzyskania pozytywnego wyniku badania w innej stacji diagnostycznej.

Z gazem, prądem i po wypadku

Obowiązkowy przegląd auta z LPG wykonuje się co roku. Dotyczy to nawet nowego pojazdu z fabryczną instalacją gazową. Każdorazowo w trakcie badania diagnostycznego samochodu z gazem kontrolującemu należy również okazać świadectwo legalizacji montażu instalacji i certyfikat legalizacji zbiornika gazowego, wystawiony przez Transportowy Dozoru Technicznego (TDT).

Natomiast jeśli dojdzie do kolizji z udziałem samochodu napędzanego gazem, a policja zatrzyma dowód rejestracyjny, to jeszcze przed powypadkowym przeglądem technicznym, należy dokonać badanie przez TDT potwierdzone nowym protokołem potwierdzającym sprawność zbiornika.

Z kolei w przypadku pojazdów elektrycznych przegląd techniczny przebiega niemal identycznie jak w odniesieniu do aut spalinowych. Jedyne różnice, to zredukowanie liczby sprawdzanych elementów. Z oczywistych względów w „elektrykach” nie analizuje się emisji spalin ani stanu układu wydechowego.

Jeżeli pojazd brał udział w zdarzeniu drogowym, w którym mogły ucierpieć podzespoły odpowiedzialne za bezpieczeństwo, wówczas zaleca się weryfikację ich stanu. Jednak jeśli policja nie zatrzymuje dowodu rejestracyjnego po kolizji, to dodatkowe badanie nie jest niezbędne, choć wskazane, przy czym nie wydłuża ono okresu ważności poprzedniego przeglądu technicznego.

Przegląd techniczny – koszty

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury opłaty za przegląd techniczny pojazdu są takie same, niezależnie od wyboru stacji diagnostycznej. Jeśli badanie jest wymuszone szkodą powstałą w wyniku zdarzenia drogowego zgłoszonego ubezpieczalni, to cenę przeglądu wlicza się do odszkodowania.

W 2020 roku koszt przeglądu technicznego (po doliczeniu 1 zł na CEPiK) rozpoczyna się od 51 zł i rośnie, w zależności od rodzaju pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej czy wyposażenia auta w instalację gazową.

Pojazdy Cena
motorower 51
motocykl, ciągnik rolniczy 63 zł
samochód osobowy 99 zł
samochód osobowy z LPG/CNG 162 zł
samochód ciężarowy (od 3.5 do 16 ton) 154 zł
samochód ciężarowy (powyżej 16 ton) 177 zł
autobus (do 15 osób) 99 zł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *