Legalizacja tachografów cyfrowych – przepisy

18 lutego 2020

Legalizacja tachografów cyfrowych

Firmy prowadzące działalność związaną z transportem drogowym mają obowiązek stosowania oraz kalibracji tachografów. Legalizacja tachografów dotyczy przedsiębiorców posiadających pojazdy ciężarowe. Z kolei instalację, kalibrację i naprawę urządzeń rejestrujących mogą przeprowadzać jedynie uprawnieni instalatorzy lub warsztaty.

Kalibracja tachografów

Kalibracja tachografów w transporcie drogowym – regulują ją przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1360/2002 r. Pierwszą kalibracja tachografu cyfrowego powinna się odbyć w ciągu 2 tygodni od momentu zarejestrowania pojazdu. Kolejna kalibracja obowiązkowa jest co dwa lata, a także każdorazowo w sytuacji uszkodzenia tachografu lub w razie jego nieprawidłowego działania.

Powody dla których, konieczna jest kalibracja tachografu

  • zmiana rozmiaru ogumienia w pojeździe
  • gdy zmienia się numer rejestracyjny pojazdu
  • 14 dni po rejestracji pojazdu
  • wadliwe działanie tachografu

Obowiązek kalibracji co 24 miesiące

Kalibracja jest aktualizacją lub potwierdzeniem parametrów pojazdu przechowywanych w pamięci danych. Parametry pojazdu obejmują identyfikację pojazdu (numery VIN, VRN i kod rejestrującego Państwa Członkowskiego) i charakterystyki pojazdu, (wielkość opon), ustawienie ogranicznika prędkości (gdy dotyczy), bieżący czas UTC, bieżącą wartość licznika kilometrów).

Zachowuje ważność przez  24 miesiące, od dnia wykonania. Należy również pamiętać o innych powodach, ponownej kalibracji przed upływem jej czasu obowiązywania. Sytuacje, które wymuszają ponowną kalibrację, zawarte są w rozporządzeniu 1360/ 2002 r. popełniany  błąd w firmach transportowych, to sytuacja, gdy numer rejestracyjny pojazdu od momentu jego przejęcia się zmienia.

W konsekwencji wymusza wykonanie ponownej kalibracji:

  • Leasing, wykup pojazdu – ponowna kalibracja
  • Zmiana rozmiaru ogumienia – ponowna kalibracja

Potrzebujesz dokonać legalizacji tachografu, odczytać tachograf? zadzwoń do nas Kom: 666 080 217

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *