Legalizacja tachografów cyfrowych – przepisy

18 lutego 2020

Legalizacja tachografów cyfrowych – co powinniśmy wiedzieć

Firmy prowadzące działalność związaną z transportem drogowym mają obowiązek stosowania oraz kalibracji tachografów.

Legalizacja tachografów dotyczy przedsiębiorców posiadających pojazdy ciężarowe. Z kolei instalację, kalibrację i naprawę urządzeń rejestrujących mogą przeprowadzać jedynie uprawnieni instalatorzy lub warsztaty.

Kalibracja tachografów

Kalibracja tachografów w transporcie drogowym regulują przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1360/2002 r. Pierwszą kalibracja tachografu cyfrowego powinna się odbyć w ciągu 2 tygodni od momentu zarejestrowania pojazdu.

Kolejna kalibracja obowiązkowa jest co dwa lata, a także każdorazowo w sytuacji uszkodzenia tachografu lub w razie jego nieprawidłowego działania.

Powody dla których, konieczna jest kalibracja tachografu

  • zmiana rozmiaru ogumienia w pojeździe
  • gdy zmienia się numer rejestracyjny pojazdu
  • 14 dni po rejestracji pojazdu
  • wadliwe działanie tachografu

Obowiązek kalibracji co 24 miesiące

Kalibracja jest aktualizacją lub potwierdzeniem parametrów pojazdu przechowywanych w pamięci danych. Parametry pojazdu obejmują identyfikację pojazdu (numery VIN, VRN i kod rejestrującego Państwa Członkowskiego) i charakterystyki pojazdu, (w, k, l, wielkość opon, ustawienie ogranicznika prędkości (gdy dotyczy), bieżący czas UTC, bieżącą wartość licznika kilometrów).

Wykonane badanie zachowuje ważność przez  24 miesiące, od dnia wykonania. Należy również pamiętać o innych powodach, ponownej kalibracji przed upływem jej czasu obowiązywania. Sytuacje, które wymuszają ponowną kalibrację, zawarte są w rozporządzeniu 1360/ 2002 r.

Najczęściej popełniany  błąd w firmach transportowych, to sytuacja, gdy numer rejestracyjny pojazdu od momentu jego przejęcia się zmienia. W konsekwencji wymusza wykonanie ponownej kalibracji.

Leasing, wykup pojazdu – ponowna kalibracja

Rejestrując pojazd po wykupie z leasingu niezbędne jest przeprowadzenie ponownej kalibracji. Łatwo to zweryfikować sprawdzając dane zawarte na tabliczce instalacyjnej, które możemy porównać z wydrukiem danych technicznych.

Oprócz koniecznego zwrócenia uwagi na numer rejestracyjny, warto również zwrócić uwagę na wskazywany przez tachograf czas.

Zmiana rozmiaru ogumienia – ponowna kalibracja

Wymiana opon, zmiana rozmiaru ogumienia obliguje również do ponownej kalibracji tachografu. Weryfikacja rozmiaru kół osi napędowej należy do standardowej czynności wykonywanej podczas kontroli drogowej, ponieważ polega na porównaniu informacji zawartej na tabliczce instalacyjnej z oznaczeniem występującym na ogumieniu. Stwierdzenie rozbieżności między opisami zakończy się nałożeniem kary za brak ważnej kalibracji tachografu.

 

Potrzebujesz dokonać legalizacji tachografu, odczytać tachograf? zadzwoń do nas Kom: 666 080 217

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *