Tachograf cyfrowy – kalibracja i legalizacja

7 marca 2020

Tachograf cyfrowy – kalibracja i legalizacja

Jak powszechnie wiadomo, obecność w Unii Europejskiej wiąże się z wypełnianiem nakładanych przez Wspólnotę obowiązków, również w takiej dziedzinie jak transport drogowy.

W tym przypadku jedno z kluczowych działań stanowi kalibracja tachografów cyfrowych w pojazdach ciężarowych. Mogą tego dokonywać tylko autoryzowane punkty, na przykład funkcjonujące przy stacjach kontroli pojazdów.

Tachograf cyfrowy – co to jest?

Stosowanie tachografów cyfrowych to obowiązkowa procedura w krajach Unii Europejskiej oraz w Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Takie rozwiązanie pozwala na spełnienie wymogów rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 561/2006, zgodnie z którym montaż tachografów cyfrowych jest obowiązkowy w samochodach ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej rzekraczającej 3,5 tony, przeznaczonych do transportu towarów oraz zarejestrowanych po 1 maja 2006 r.

Tachograf cyfrowy – elektroniczne urządzenie zamontowane w kabinie pojazdu, umożliwiające rejestrowanie m.in. czasu jazdy i postoju. Jeśli dojdzie do kontroli drogowej, przedstawiciele uprawnionych służb mogą zażądać okazania danych uwiecznionych przez tachograf.

Urządzenie kontrolne dokonuje odczytu z kary tachografu, takich informacji, jak: dane pozwalające potwierdzić tożsamość kierowcy, przebytą trasę, punkty położenia, zdarzenia i usterki oraz czasu pracy. Co więcej, w swojej pamięci tachograf zapisuje również informacje o warsztacie, który przeprowadził kalibrację urządzenia. Za brak ważnej legalizacji tachografu zarządzający transportem zapłaci do 2000 zł, a przedsiębiorca będzie musiał uiścić karę w wysokości do 1000 zł.

Kalibracja tachografu cyfrowego

Kalibracja tachografu cyfrowego – procedura polegająca na zaktualizowaniu, potwierdzeniu parametrów pojazdu magazynowanych w pamięci danych przy użyciu karty warsztatowej. Pierwszej kalibracji należy dokonać po odbiorze pojazdu – nie później niż w ciągu 14 dni od chwili rejestracji.

Następne kalibracje tachografu cyfrowego trzeba przeprowadzać minimum co dwa lata. Każdorazowo czynność ta może być podejmowana przez warsztat posiadający kartę warsztatową oraz odpowiednie uprawnienia. W wyjątkowych sytuacjach (np. niepoprawne działanie tachografu, wymiana opon w pojeździe lub zmiana numerów rejestracyjnych), kalibracji należy dokonać wcześniej.

Kalibracja rozpoczyna się od zweryfikowania prawidłowego funkcjonowania tachografu, nadopasowaniu oraz na potwierdzeniu/zaktualizowaniu danych, takich jak: numer rejestracyjny pojazdu, numer VIN, numer VRN, kod rejestrującego państwa, rozmiar opon, ustawienia ograniczenia prędkości, aktualny czas UTC oraz przebieg skopiowany z licznika kilometrów.

Z uwagi na fakt, że tachograf cyfrowy uwiecznia również dane z kilku ostatnich kalibracji, to podczas następnej z nich zaktualizowaniu ulegają: parametry kalibracyjne w momencie aktywacji, pierwszej
kalibracji po aktywacji urządzenia, pierwszej kalibracji w obecnym pojeździe (zgodnie z VIN), a także pięciu ostatnich kalibracji.

Dodatkowo w pamięci urządzenia zawarte są dane dotyczące: rodzaju kalibracji (aktywacja, pierwsza instalacja, instalacja, przegląd okresowy), nazwa (nazwisko) i adres warsztatu, numer karty warsztatowej, kraj członkowski wydający kartę wraz z datą ważności karty.

Legalizacja tachografu

Dopilnowanie ważności legalizacji tachografu to istotny wymóg dla właścicieli i użytkowników samochodów transportowych. Legalizacja, czyli potwierdzenie prawidłowego przebiegu kalibracji, pozwala udowodnić, że tachograf cyfrowy odpowiada wymogom prawa i może być legalnie stosowany.

Wówczas właściciel samochodu ma pewność, że w pamięci tachografu cyfrowego zapisano informację o właściwie przeprowadzonej procedurze kalibracji. Dodatkowo na słupku kabiny pojazdu umieszcza się specjalną naklejkę legalizacyjną, a także plombę uniemożliwiającą ngerencję w urządzenie.

Legalizacje tachografów wykonuje stacja kontroli pojazdów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *