Przeglądy rejestracyjne

17 listopada 2019

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów CEL Poznań

Zapraszamy na badania techniczne do OSKP –  Dąbrówka (Poznań), Skórzewo

Badanie techniczne, przegląd rejestracyjny ma na celu dopuszczenie pojazdu do ruchu publicznego na określony czas (najczęściej na 12 miesięcy) i wykonywane jest na przystosowanych do tego stacjach diagnostycznych.

Pojazdy mechaniczne dopuszczone do ruchu drogowego podlegają okresowym badaniom technicznym. Przebieg i termin badania zależy od przeznaczenia i daty pierwszej rejestracji pojazdu.

Motorowery, skutery podlegają badaniu okresowemu co 2 lata. Motocykle, samochody osobowe, samochody dostawczesamochody ciężarowe oraz przyczepy o DMC do 3,5 tony podlegają obowiązkowym badaniom okresowym. Pierwsze badanie pojazdu należy przeprowadzić przed upływem trzech lat od pierwszej rejestracji.  Kolejne badania techniczne przeprowadza się kolejno po dwóch latach i corocznie. Samochody osobowe i motocykle sprowadzone z zagranicy muszą przejść okresowe badanie techniczne przed rejestracją w Polsce.

Pojazdy typu”L” – Okresowe badanie techniczne samochodu osobowego oraz samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t przeprowadza się przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, następnie przed upływem 5 lat od dnia pierwszej rejestracji i nie później niż 2 lata od dnia przeprowadzenia poprzedniego badania technicznego, a następnie przed upływem kolejnego roku od dnia przeprowadzenia badania.

Pojazdy do nauki jazdy oraz przeprowadzania egzaminów państwowych, niezależnie od technicznych badań okresowych, podlegają dodatkowemu badaniu technicznemu.

Taksówki – Okresowe badanie techniczne samochodu osobowego oraz samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t przeprowadza się przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, następnie przed upływem 5 lat od dnia pierwszej rejestracji i nie później niż 2 lata od dnia przeprowadzenia poprzedniego badania technicznego, a następnie przed upływem kolejnego roku od dnia przeprowadzenia badania.

Taksówki, niezależnie od technicznych badań okresowych, podlegają dodatkowemu badaniu technicznemu.

Samochody ciężarowe o DMC powyżej 3,5 tony podlegają corocznym badaniom okresowym. Pojazdy powyżej 3,5 tony często posiadają naczepę powyżej 750 kg, która służy do przewożenia ciężkich towarów i ładunków o dużych rozmiarach. Z uwagi na zastosowanie podlega częstym przeglądom. Przegląd naczepy powyżej 750 kg obejmuje: stan podwozia i wszelkie zatrzaski, które mają zabezpieczać drzwi przed otwarciem.

Autobusy – powyżej 15 miejsc poddawane są okresowym badaniom technicznym co pół roku. Przegląd techniczny autobusu można przeprowadzić tylko w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów

Ciągniki siodłowe – Okresowe badanie techniczne ciągnika siodłowego o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t przeprowadza się przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, następnie przed upływem 5 lat i nie później niż przed upływem 2 lat od poprzedniego badania. Badanie techniczne ciągnika siodłowego obejmuje gruntowne sprawdzenie stanu ogumienia i mechanizmów hamowania. Szczególną uwagę zwraca się na poziom wydzielanych zanieczyszczeń oraz natężenie wytwarzanego hałasu. Szczegółowo sprawdzane są również wszystkie światła i układ kierowniczy.

Ciągniki rolnicze – system przewiduje obowiązkowe badanie techniczne przed upływem trzech lat od pierwszej rejestracji, a następnie co dwa lata. Elementy, które są sprawdzane podczas przeglądu technicznego ciągnika uregulowane są kodeksem ruchu drogowego i są zbliżone do badań dla samochodów osobowych.

Pojazdy specjalne – badanie wykonuje się przynajmniej raz w roku. Dokonuje się nie tylko kontroli jakości elementów odpowiedzialnych za prawidłowe działanie pojazdu. Sprawdza się również jego wyposażenie. Przegląd techniczny pojazdów specjalnych obejmuje zarówno elementy techniczne i wyposażenie.

Pojazdy uprzywilejowane – pojazdy oznakowane o przeznaczeniu specjalnym podlegają obowiązkowym badaniom okresowym przynajmniej raz w roku.

Przyczepy kempingowe – ustawowo podlegają badaniom zgodnie z normami przewidzianymi dla innych pojazdów.

Przyczepy lekkie – do 750 kg – nie podlegają badaniom technicznym, mają przegląd bezterminowo. Badanie techniczne wykonuje się jednorazowo po ich zakupie.