Badanie techniczne autobusu

26 listopada 2020

Przegląd autobusu
Zapraszamy na badanie techniczne autobusu do OSKP – Dąbrówka (Poznań), Skórzewo

Przegląd autobusu przed badaniem technicznym? Zasady badania technicznego autobusów regulują przepisy Kodeksu drogowego, a konkretniej rozdział III dokumentu. Wiąże się z nimi konieczność przeprowadzania badań okresowych, dodatkowych i badań co do zgodności z warunkami technicznymi. Badania techniczne dzielimy na: badania okresowe, badania dodatkowe oraz badania co do zgodności z warunkami technicznymi.

Jak często wykonuje się okresowe przęglądy techniczne autobusów?

Autobusy – powyżej 9 miejsc włącznie z kierowcą są okresowym badaniom technicznym co pół roku. Przegląd techniczny autobusu można przeprowadzić tylko w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów.

Dodatkowemu badaniu technicznemu podlega autobus, który został skierowany przez organ kontroli ruchu drogowego, ale również ten, który uczestniczył w wypadku drogowym i w przypadku którego zachodzi obawa, że mogło dojść do uszkodzenia elementów nośnych konstrukcji nadwozia, podwozia lub ram. Takie pojazdy mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego muszą przejść kontrolę. Zgodnie z art. 84 Ustawy, badania techniczne pojazdów, wykonuje zatrudniony w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów uprawniony diagnosta.

Często wykonywanym badaniem dodatkowym w przypadku autobusów jest badanie dla pojazdów przystosowanych do poruszania się z maksymalną prędkoscią 100 km/h po autostradzach i drogach ekspresowych, wymaga to spełnienia szeregu warunków do których spełnienia najcześciej wyposażają je już producenci pojazdów:

 •  wymóg zachowania stateczności po przebiciu opony na osi kierowanej.
 • opon nie starszych niż 5 lat z odpowiednią homologacją,
 • tachograf o zakresie pomiarowym o najmniej 125 km/h
 • siedzenia wyposażone w pasy bezpieczeństwa i sygnalizację o nich zgodnie z regulaminami 17 i 80 EKG ONZ
 • nalepce na tyle pojzadu informującej o ograniczeniu prędkości maksymalnej do 100 km/h

Jak przygotować się na okresowe badanie techniczne?

Przed przedstawianiem autobusu do badania technicznego warto umówić wizytę w Serwisie CEL lub innym warsztacie, sprawdzić wszystkie punkty kontrolne i tym samym przygotować autobus do kontroli. Zyskujemy wtedy pewność, że badanie techniczne zakończy się uzyskaniem pozytywnego wpisu. Brak wiedzy na temat stanu pojazdu może generować dodatkowy koszt ponownego badania.  Pamiętajmy, że diagnosta może nakazać usunięcie usterek w ciągu 14 dni i wyznaczyć kolejny termin badania technicznego.

Pracownicy okręgowej stacji kontroli pojazdów sprawdzają stan poszczególnych elementów składowych i układów. Znalezienie usterek i niedociągnięć sprawia, że wynik badania jest negatywny i pojazd nie może wrócić na drogę bez usunięcia wspomnianych problemów.

W jaki sposób przebiega badanie stanu technicznego autobusu?

Stan pojazdu musi być taki, aby nie zagrażał kierowcy, pasażerom oraz innym uczestnikom ruchu drogowego. Diagnosta sprawdza następujące elementy:

 • identyfikacja pojazdu,
 • kontrola układu hamulcowego,
 • sprawdzenie układu kierowniczego oraz zawieszenia,
 • sprawdzenie ogumienia,
 • sprawdzenie instalacji elektrycznej,
 • inspekcja nadwozia,
 • dodatkowe elementy wyposażenia,
 • kontrola hałasu oraz spalin.

Ile kosztuje badanie techniczne autobusu?

Kontakt – Stacja Kontroli Pojazdów

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *