Zmiany w prawie o ruchu drogowym – nowelizacja na 2021

26 października 2020

Nowe przepisy w ruchu drogowym?

Dobra wiadomość dla zapominalskich. Koniec z mandatami za brak posiadania w podróży samochodem dowodu rejestarcyjnego i potwierdzenia opłacenia obowiązkowej polisy OC. Z dniem 1.10.2018 roku nie ma obowiązku wożenia w/w dokumentów w pojeździe. Nie zmienia to faktu, że należy opłacić składkę OC. Brak opłacenia składki, przerwa w ciągłości wiąże się z dotkliwymi karami pieniężnymi.

Brak dowodu rejestracyjnego w kierowanym pojeżdzie

Podczas rutynowej kontroli drogowej Policja, Staż Miejska oraz Inspekcja Ruchu Drogowego dysponuje dostepem do bazy CEPiK (Centaralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców). Zawarte tam informacje wyczerpująco wskazują czy pojazd posiada aktualną polisę i aktualne badania techniczne.

Brak dokumentów podczas wypadku

Posiadanie aktualnej polisy a brak potwierdzenia OC w pojeździe to dwie różne sprawy. Numer polisy można  sprawdzić na stronie www.ufg.pl lub w aplikacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Prawo jazdy i dowód osobisty

Kierujący pojazdem zobowiązany jest do okazania podczas kontroli w podróży samochodem dowodu osobistego i prawa jazdy. Jazda bez uprawnień grozi mandatem. Koszt 500 zł. W razie kolizy drogowej, mandaty są jeszcze dotkliwsze.

Jakie zmiany czekają na kierowców w 2021 roku

Nowelizacja ustawy “Prawo o ruchu drogowym” zwalnia kierowcę z dniem 5.12.2020 roku , który posiada polskie prawo jazdy z obowiązku okazywania go podczas kontroli drogowej na terytorium Polski. Wszystkie niezbędne dane dotyczące uprawnień kierowcy będą weryfikowane na podstawie informacji pochodzących z CEK (Centralnej Ewidencji Kierowców). Od 4.12 2020 roku nie ma konieczności wymiany dowodu rejestracyjnego w momencie wypełnienia wszystkich rubryk.

Uproszczona rejestracja pojazdów

Nowe przepisy pozwalają na rezygnację z karty pojazdu i nalepki kontrolnej. Zmiany zaczną obowiązywać od 4 września 2022 roku. Na wniosek właściciela pojazdu rejestracji lub rejestracji czasowej będzie mógł dokonać starosta właściwy ze względu na miejsce czasowego zamieszkania wnioskodawcy. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 4.12.2020 roku.

Wydawanie tablic rejestracyjnych

Właściciele pojazdów będą mieli prawo zachować dotychczasowy numer rejestracyjny po złożeniu  odpowiedniego wniosku. Nie podano jeszcze terminu wejścia przepisu w życie.

Zwrot zatrzymanego elektronicznie dowodu rejestracyjnego przez stację kontroli pojazdów

Od 4.10.2020 roku kierowca może „odzyskać” dokument tuż po przeprowadzeniu badań technicznych pojazdu, gdyż pracownicy stacji kontroli pojazdów zostali  uprawnieni do skreślania wpisów w CEPiK. Również od 4.10.2020 stacja kontroli pojazdów będzie mogła zwrócić dowód rejestracyjny zatrzymany elektronicznie przez organ kontroli ruchu drogowego.

Rejestracja pojazdu u dealera

Nowy pojazd: samochód, motorower, przyczepa będzie można zarejestrować przez autoryzowany salon sprzedaży, lub producenta. Rejestracja przez dealera  będzie możliwa od 4.06.2021 roku.

Samochody czasowo wycofane z ruchu drogowego

W przypadku samochodów uszkodzonych możliwe będzie skorzystanie z opcji czasowego wycofania pojazdu na okres od 3 do 12 miesięcy i dokonanie naprawy w zakresie elementów nośnych konstrukcji.  Po naprawie dodatkowe badanie techniczne pojazdu przywraca go do ruchu. O terminie wejścia w życie przepisu poinformuje Ministerstwo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *