Zmiany w prawie o ruchu drogowym – nowelizacja na 2021

7 stycznia 2021

Nowe przepisy w ruchu drogowym?

Dobra wiadomość dla zapominalskich. Koniec z mandatami za brak posiadania w podróży samochodem dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia opłacenia obowiązkowej polisy OC. Z dniem 1.10.2018 roku nie ma obowiązku wożenia w/w dokumentów w pojeździe. Nie zmienia to faktu, że należy opłacić składkę OC. Brak opłacenia składki, przerwa w ciągłości wiąże się z dotkliwymi karami pieniężnymi.

Brak dowodu rejestracyjnego w kierowanym pojeździe

Podczas rutynowej kontroli drogowej Policja, Straż Miejska oraz Inspekcja Ruchu Drogowego dysponuje dostępem do bazy CEPiK (Centaralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców). Zawarte tam informacje wyczerpująco wskazują czy pojazd posiada aktualną polisę i aktualne badania techniczne.

Brak dokumentów podczas wypadku

Posiadanie aktualnej polisy a brak potwierdzenia OC w pojeździe to dwie różne sprawy. Numer polisy można  sprawdzić na stronie www.ufg.pl lub w aplikacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Prawo jazdy i dowód osobisty

Kierujący pojazdem zobowiązany jest do okazania podczas kontroli w podróży samochodem dowodu osobistego i prawa jazdy. Jazda bez uprawnień grozi mandatem. Koszt 500 zł. W razie kolizji drogowej, mandaty są jeszcze dotkliwsze.

Jakie zmiany czekają na kierowców w 2021 roku

Nowelizacja ustawy “Prawo o ruchu drogowym” zwalnia kierowcę z dniem 5.12.2020 roku , który posiada polskie prawo jazdy z obowiązku okazywania go podczas kontroli drogowej na terytorium Polski. Wszystkie niezbędne dane dotyczące uprawnień kierowcy będą weryfikowane na podstawie informacji pochodzących z CEK (Centralnej Ewidencji Kierowców). Od 4.12 2020 roku nie ma konieczności wymiany dowodu rejestracyjnego w momencie wypełnienia wszystkich rubryk.

Uproszczona rejestracja pojazdów

Nowe przepisy pozwalają na rezygnację z karty pojazdu i nalepki kontrolnej. Zmiany zaczną obowiązywać od 4 września 2022 roku. Na wniosek właściciela pojazdu rejestracji lub rejestracji czasowej będzie mógł dokonać starosta właściwy ze względu na miejsce czasowego zamieszkania wnioskodawcy. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 4.12.2020 roku.

Wydawanie tablic rejestracyjnych

Właściciele pojazdów będą mieli prawo zachować dotychczasowy numer rejestracyjny po złożeniu  odpowiedniego wniosku. Nie podano jeszcze terminu wejścia przepisu w życie.

Zmiany w badaniach technicznych pojazdów

Wprowadzenie obowiązku sfotografowania badanego pojazdu. Diagnosta będzie musiał wykonać cztery zdjęcia całej bryły pojazdu (przód, tył i dwie przekątne) oraz jedno w środku.  Na fotografii muszą być widoczne zegary oraz przebieg samochodu. Okres przechowywania zdjęć pięć lat.

Zwrot zatrzymanego elektronicznie dowodu rejestracyjnego przez stację kontroli pojazdów

Od 4.10.2020 roku kierowca może „odzyskać” dokument tuż po przeprowadzeniu badań technicznych pojazdu, gdyż pracownicy stacji kontroli pojazdów zostali  uprawnieni do skreślania wpisów w CEPiK. Również od 4.10.2020 stacja kontroli pojazdów będzie mogła zwrócić dowód rejestracyjny zatrzymany elektronicznie przez organ kontroli ruchu drogowego.

Badanie techniczne 30 dni przed upływem terminu ważności poprzedniego badania

Nowe przepisy będą umożliwiały badanie techniczne 30 dni przed upływem terminu ważności poprzedniego badania. Stacja diagnostyczna ustala koleją wizytę  nie w oparciu o datę przyjazdu pojazdem, ale o datę wpisaną w dokumentach. Już nie będzie potrzeby odkładać badania technicznego na ostatnią chwilę. Jeśli jednak spóźnimy się na przegląd więcej niż 30 dni, to od 1 stycznia zapłacimy za spóźniony przegląd dwukrotność podstawowej stawki.

Rejestracja pojazdu u dealera

Nowy pojazd: samochód, motorower, przyczepa będzie można zarejestrować przez autoryzowany salon sprzedaży, lub producenta. Rejestracja przez dealera  będzie możliwa od 4.06.2021 roku.

Samochody czasowo wycofane z ruchu drogowego

W przypadku samochodów uszkodzonych możliwe będzie skorzystanie z opcji czasowego wycofania pojazdu na okres od 3 do 12 miesięcy i dokonanie naprawy w zakresie elementów nośnych konstrukcji.  Po naprawie dodatkowe badanie techniczne pojazdu przywraca go do ruchu. O terminie wejścia w życie przepisu poinformuje Ministerstwo.

Pierwszeństwo dla pieszych jeszcze przed przejściem

 Nowelizacja nakłada na kierowcę obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście albo znajdującemu się na nim.

 Obowiązek zachowania przez pieszego szczególnej ostrożności podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko zostanie rozszerzony o regulację, gdzie pieszy będzie musiał zachować szczególną ostrożność, polegającą na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie.

Pieszy będzie miał zakaz korzystania z telefonów komórkowych w trakcie wchodzenia na jezdnię,  torowisko przejście dla pieszych lub przechodzenia przez jezdnię, torowisko i przejście dla pieszych.

Jeden limit prędkości przez 24h w terenie zabudowanym

Pojazd w terenie zabudowanym bez względu na porę dnia będzie mógł poruszać się maksymalnie do 50 km/h.

Koniec z jazdą na zderzaku na drogach szybkiego ruchu

Projekt zakłada, aby na drogach szybkiego ruchu (autostradach i drogach ekspresowych) bezpieczna odległość między pojazdami wynosiła połowę aktualnej prędkości. W praktyce oznacza to co do zasady, że kierowca jadący 100 km/h musi jechać 50 m za poprzedzającym samochodem, 140 km/h – 70 m.

Od tej zasady będzie jeden wyjątek. Dotyczyć ma przypadków, w których kierujący pojazdem wykonuje manewr wyprzedzania.

przeglady-techniczne-mechanika-pojazdowa-stacja-cel

Stacja Kontroli Pojazdów – Oferta CEL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *