Przeglądy techniczne – najczęstsze pytania

19 lutego 2019

Przeglądy techniczne  – najczęstsze pytania klientów

Przeglądy techniczne określa ustawa „Prawo o Ruchu Drogowym poz.776” nakazuje, by właściciel/ kierujący pojazdu przedstawił pojazdy mechaniczne do okresowego badania technicznego (przeglądu technicznego). Wraz z rozwojem badań technicznych oraz nowelizacją przytoczonej na początku ustawy pojawiło się wiele niejasności, interpretacji. W artykule autor zmierzy się z najczęstszymi niejasnościami, które z powodu braku dokładnego wyjaśnienia utrwalają blednę informacje często powielane wśród użytkowników pojazdów mechanicznych.

1. Czas trwania okresowego badania technicznego (potocznie przeglądu technicznego pojazdu)

Jest to na chwile obecną najbardziej kontrowersyjny temat. Czytając czasopisma motoryzacyjne mowa jest o 40 min a nawet jednej godzinie. Prawda jest zupełnie odmienna od poprzedniej tezy. Zakres okresowego badania technicznego obejmuje:

– identyfikacje pojazdów,
– sprawdzenie tablic rejestracyjnych,
– sprawdzenie dodatkowego wyposażenia pojazdu,
– sprawdzenie i ocenę działanie poszczególnych podzespołów pojazdów tj, ogumienie, hamulce, zawieszenie, stan pasów bezpieczeństwa,
– stan ogólny podwozia i nadwozia,
– oświetlenie,
– emisję zanieczyszczeń gazowych lub zadymienie spalin.

Na pierwszy rzut oka wydaję się sytuacje skomplikowana. Żeby poszczególne zagadnienia uporządkować powstał załącznik do Rozporządzenia w formie tabeli. Tabela przedstawia zakres badanie, czynności kontrolne oraz metody oceny stanu technicznego danego pojazdu.Wyszczególniono poszczególne usterki oraz przypisano je do poszczególnych kategorii:
usterka drobna:

– usterka nie ma istotnego wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego (np. spalona żarówka oświetlenia tablicy rejestracyjnej);
– usterka istotna: pojawienie się w pojeździe oznacza naruszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
– usterka stwarzająca zagrożenie: pojawienie się tej usterki skutkuje bezpośrednim zagrożeniem w ruchu drogowym, taki pojazdu natychmiast nie powinien być używany.

Przy usterkach drobnych diagnosta może dać pozytywny wynik badania (przegląd techniczny). Natomiast przy pojawieniu się przynajmniej jednej usterki istotnej wynik badania określa się jako negatywny. Usterka stwarzająca zagrożenie skutkuje zabraniem dowodu rejestracyjnego w Stacji Kontroli pojazdów oraz zakaz dalszej jazdy danym pojazdem. Wbrew pozorom czynności z ww.
tabelki nie są czasochłonne. W dużej mierze czas badania technicznego zależy od przygotowania pojazdu np. czy dany pojazd do sprawdzenia spalin/zadymienia będzie nagrzany. Jeśli pojazd będzie posiadał temp. cieczy chłodzącej min. 80 ˚C oraz oleju
silnikowego 70 ˚C sprawdzenie spalin/zadymienia będzie tylko formalnością.

Reasumując:
Przy sprawnym wykonaniu poszczególnych czynności diagnostycznych zaczynając na
regulacji ciśnienia w ogumieniu a kończąc na wpisie do dowodu rejestracyjnego badanie
techniczne może trwać od 20 do 30 min.

2. Opłata za spóźnione badanie techniczne

Od pewnego czasu klienci zadają następujące pytanie: „Czy jest kara za przekroczenie terminu badania technicznego?” odpowiedź jest prosta: na chwile obecną kar za spóźnione badanie techniczne nie ma. Opłaty za badania techniczne reguluje „Rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzenie stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów” z 2004 roku. Wniosek jest jeden: wysokość opłat nie zmieniła się od 14 lat.

3. Jaka jest procedura, jeśli dany pojazd nie przejdzie okresowego badania technicznego (wynik negatywny)

W tym przypadku w pierwszej kolejności należy osunąć usterkę( usterki) wymienione na zaświadczeniu. Czas na usunięcie usterek to 14 dni od daty wyżej wymienionego badania technicznego. Podczas poprawkowego badania technicznego sprawdzane są tylko usterki wymienione w zaświadczeniu z poprzedniego badania technicznego. Po przekroczeniu 14 dni diagnosta pobiera pełną opłatę za badanie okresowe i wykonuje wszystkie czynności okresowego badania technicznego.

4. Pali się kontrolka ABS. Czy dany pojazd dostanie wynik pozytywny?

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzenie badań technicznych pojazdów: Wskaźnik układu samodiagnostyki układu ABS nie działa: jest to usterka istotna, czyli wynik negatywny. Podobna sytuacja jest z systemem autodiagnostyki poduszek powietrznych, silnika.

5. Jakie dokumenty potrzebuje, by wykonać badanie techniczne pojazdu z zamontowaną instalacją gazową ( LPG )

Podczas okresowego badania technicznego pojazdu z instalacją gazową za każdym razem należy przedstawić protokół oraz decyzję zezwalającą na użytkowanie butli LPG. Powyższe dokumenty wydawane są przez Transportowy Dozór Techniczny ( TDT). Wyżej wymienione dokumenty ważne są przez 10 lat.

6. Jak rozpoznać protokół oraz decyzje zezwalającą na użytkowanie butli LPG?

Oba dokumenty charakteryzują się następującymi charakterystycznym znakami:
– Widnieje na nich napis Transportowy Dozór Techniczny oraz godło Polski
– protokół i decyzja posiadają daty badania danej butli ( prawy górny róg) oraz charakterystyczny numer w większości przypadków zaczynający się od słów: TDT/[…]
– Na protokole napisany jest numer seryjny butli LPG
– Na decyzji napisana jest data ważności butli LPG
– Zarówno na protokole i decyzji widnieją urzędowe pieczątki inspektora uprawnionego przez Transportowy Dozór Techniczny (TDT)

7. Co zrobić w przypadku, kiedy zgubiono protokół i decyzje zezwalającą na użytkowanie butli LPG?

W takiej sytuacji należy wyrobić duplikat protokołu i decyzji. Powyższe duplikaty wydaje Transportowy Dozór Techniczny. Numer do terenowego punktu podany jest na stronie: www.tdt.gov.pl

8. Jakie dokumenty należy przedstawić w przypadku pojazdu mającego zamontowany podest ruchomy?

Do okresowego badania technicznego należy przedstawić protokół oraz decyzję zezwalającą na użytkowanie danego urządzenia technicznego. Decyzję na użytkowanie wydaje Urząd Dozoru Technicznego (UDT).

9. Gdzie mogę sprawdzić, czy dane urządzenie techniczne podlega pod dozór techniczny?

Wszelkie informacje oraz ewentualne niejasności, czy dane urządzenie techniczne zamontowane na pojeździe podlega pod dozór techniczny wyjaśniane są pod infolinią Urządu Dozoru Technicznego. Wszelkie informacji znajdują się na stronie: www.udt.gov.pl

10. Zamontowano hak holowniczy. Jaka jest procedura dokonania wpisu „HAK” do dowodu rejestracyjnego?

W pierwszej kolejności należy przedstawić samochód do dodatkowego badania technicznego. Diagnosta sprawdza prawidłowość zamocowania haka do nadwozia, instalację elektryczną gniazda oraz tabliczkę znamionową znajdującą się przy haku
holowniczym. Następnie wystawiane jest zaświadczenie z dodatkowego badania technicznego, które należy przedstawić w Wydziale Komunikacji. Badanie dodatkowe „HAK” dotyczy tylko pojazdów mających do 3.5 t dopuszczalną masę całkowitą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *