Czynnik R1234yf vs czynnik R134a

21 czerwca 2019

Czynnik R1234yf od kiedy?

Czynnik R1234yf, jego zastosowanie w klimatyzacji samochodowej uwarunkowane jest dyrektywą 2006/40/WE, która obowiązuje od 1 stycznia 2013 r.  Sam czynnik zaczęto wprowadzać już w 2008 r., jednak należało najpierw opracować narzędzia umożliwiające korzystanie z tego czynnika chłodniczego, Zgodnie z wymaganiami UE dopiero po 1 stycznia 2017 roku wszystkie nowe samochody muszą zawierać nowy czynnik chłodniczy 1234yf.

Dlaczego R1234yf a nie R134a?

Wielu twierdzi, że chodzi o pieniądze, że jest to sposób na szybkie zbicie kapitału producentów klimatyzacji. Jest to jednak opinia, która nie pokrywa się z oficjalnymi faktami. W 2006 roku w Unii Europejskiej stwierdzono, że czynnik r134a posiada zbyt duży współczynnik Global Warming Potential (GWP), w skrócie mówiąc zbyt duży potencjał tworzenia efektu cieplarnianego.

Współczynnik ten porównuje ilość ciepła zatrzymanego przez określoną masę gazu do ilości ciepła zatrzymanego przez podobną masę dwutlenku węgla. Im wyższa wartość współczynnika tym bardziej negatywny wpływ na środowisko naturalne. Klimatyzacja z czynnikiem r134a powoduje mini efekt cieplarniany, sumując ilość samochodów, która posiadają instalację z tym czynnikiem, wnioski można wysnuć samemu.

Jaka jest różnica? dla czynnika r134a GWP wynosi 1430, dla czynnika 1234yf GWP nie przekracza 6.

Podobieństwo i różnie pomiędzy R134a i R1234yf

 

Oba czynniki posiadają bardzo podobne właściwości termodynamiczne. Efektywność chłodzenia i reakcji na zmiany ciśnienia jest podobna. Odczuwalne działanie klimatyzacji nie wykazuje różnic. Można powiedzieć, że pod kątem użytkowym oba czynniki są niemal takie same. Różnice nie są widoczne dla kierowcy, jednak fundamentalne co do sposobu działania układu klimatyzacji a w szczególności jej obsługi serwisowej.

Pierwszą różnicą jest temperatura samozapłonu, w przypadku czynnika r134a temperatura ta wynosi 770 stopni Celsjusza, przez co uznawany jest za gaz niepalny. W przypadku czynnika R1234yf temperatura samozapłonu wynosi 405 stopni Celsjusza. Niższa temperatura samozapłonu powoduje, że obsługa klimatyzacji z tym czynnikiem wymaga innej maszyny do serwisowania klimatyzacji.

Czy serwisowanie klimatyzacji z czynnikiem R1234yf wymaga specjalnych uprawnień?

Kraje Uni Europejskiej wspólnie dbają o środowisko starając się ograniczać wydzielanie szkodliwych gazów do atmosfery. Dlatego serwisowanie klimatyzacji w samochodach wymaga nadzoru odzysku substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych.

Każdy serwis klimatyzacji powinien zostać przeprowadzony przez warsztat, który posiada uprawnienia w tym zakresie. Jest to ważne dla bezpieczeństwa przeprowadzenia serwisu jak i ochrony środowiska.

Rodzaj czynnika nie ma tutaj żadnego znaczenia, przepisy o serwisowaniu klimatyzacji stosuje się jednakowe dla obu czynników. Istotne jest posiadanie odpowiednich narzędzi, które pozwalają na przeprowadzenie bezpiecznego serwisu klimatyzacji.

Nie jest dopuszczalne aby maszyny obsługujące klimatyzację z czynnikiem r134a mogły obsługiwać klimatyzację z czynnikiem r1234yf. Czynnik R1234yf jest czynnikiem, którego nie można mieszać z jego poprzednikiem, nie można także wymienić czynnika r1234yf na czynnik r134a.

Uwzględniając zapotrzebowanie klientów na obsługę klimatyzacji z nowym czynnikiem, wprowadziliśmy w naszą ofertę serwisu klimatyzacji również dla czynnika r1234yf.

Serwis klimatyzacji czynnik r124yf oraz r134a

Poniedziałek – Piątek 7:00 – 21:00
Sobota 8:00 – 15:00

Telefon: 61 670 40 93
Kom: 666 080 217
Ul. Polna 3 Dąbrówka (Trasa S11, węzeł Dąbrówka)
62-070 Dopiewo (2o km od Poznania)

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *